bio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIEMOWIT KMIEĆ

1977 urodzony w Nałęczowie
1997 stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki
1997-2002 studia na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
2006-2018 współzałożyciel i kurator wystaw w Cellar Gallery
Laureat kilku nagród i wyróżnień. Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Mieszka i pracuje w Krakowie.

 

ZIEMOWIT KMIEĆ

1977 born in Nałęczów
1997 received an artistic scholarship of the Ministry of Art and Culture.
1997-2002 studies on department of Painting of Academy of Fine Arts in Cracow.
2006-2018 cofounder of the Cellar Gallery
Laureate several award and honorable mentions. Work in private packages in country and abroad.
Lives and works in Cracow.

 

Wybrane wystawy:

Pandemic Art 1.0, Articulate (project and publications), Dania 2021

Projekt K3 (malarstwo), Centrum Spotkań Kultur, Lublin 2021

Multivitamins, Savills / Q22, Warszawa 2020

Zapomniana rzeźba, Galeria Lescer, Zalesie Górne 2019

Silence Breakers, Ely Center of Contemporary Art, New Haven, USA 2018

Artyści z Krakowa, Generacja 1970/79, MOCAK, Kraków 2017

Hipersfera, Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, Konin 2017

No budget show 9, Ubytek, upadek, utrata, Poznań 2017

Black g loves, Galeria Zderzak, Kraków 2016

Suitcase / Showcase, project, Boston, USA 2016

Apteka leków gotowych, Galeria Zderzak, Kraków 2016

Życie jako choroba, Galeria nad Wisłą, Toruń 2016

Exercise, Polish Cultural Institute Gallery, Londyn, UK 2015

Nic nie czuję, Otwarta Pracownia, Kraków 2014

Coś optymistycznego, Małopolski Ogród Sztuk, Kraków 2014

Malarstwo, Galeria Stalowa, Warszawa 2013

Tam gdzie mieszkają węże, Cellar Gallery, Kraków 2013

Die Mannschaft, Krakauer Haus, Norymbergia, Germany 2012

Loh-koh-moh-tor, Galeria Zderzak, Kraków 2011

Mambo Spinoza, Galeria Zderzak, Kraków 2010

Bielska Jesień, BWA-  Bielsko Biała 2007/2009

Science&Fiction, Galeria Zderzak, Kraków 2009

Wakacje z duchami,  Galeria Zderzak, Kraków 2008

Fetysz,  Galeria Gołogórski, Kraków 2008

5 International Biennial of Miniature Art, Gaude Mater, Częstochowa 2008

Pejzaż organiczny, Mała Galeria BWA, Rzeszów 2007

Junge Polnische Kunst der Galerie P – Kanzlei Rotermund, Hamburg, Germany 2007

Projekt K3, BWA, Galeria Zamojska, Zamość 2007

3 Inernational Biennial Pastel, WTC Art Gallery, Rotterdam, Holland 2007

Młodzi artyści – młoda sztuka, Galeria Grodzka, Galeria Labirynt 2, Lublin 2007

Postać, Galeria Pryzmat, Kraków 2006

Drogi twórcze,  Galeria Art Fabrik, Wuppertal, Germany 2006

Obrazy, Galeria Podlaska, Biała Podlaska 2005

Między figuracją, a abstrakcją, Galeria Letnia, Kazimierz Dolny 2004

 

 

Selected exhibitions:

Pandemic Art 1.0, Articulate (project and publications), Denmark 2021

Project K3 (paintings), Meeting of Cultures, Lublin 2021

Multivitamins, Savills / Q22, Warsaw, Poland 2020

Forgotten sculpture, Lescer Gallery, Zalesie Górne, Poland 2019

Silence Breakers, Ely Center of Contemporary Art, New Haven, USA 2018

Artists from Krakow, The Generation 1970/79, MOCAK, Cracow, Poland 2017

Hipersfera, Tower Pressures Gallery, Konin, Poland 2017

No budget show 9, Loss, fall, decline, Poznań, Poland 2017

Black g loves, Zderzak Gallery, Cracow, Poland 2016

Suitcase / Showcase, project, Boston, USA 2016

Self-service drugstore, Zderzak Gallery, Kraków, Poland 2016

Life as a disease, Gallery on the Vistula, Toruń, Poland 2016

Exercise, Polish Cultural Institute Gallery, London, UK 2015

I don’t feel,  Open Studio, Cracow, Poland 2014

Something optimistic,  Malopolska Garden Art, Cracow, Poland 2014

Painting, Stalowa Gallery, Warsaw, Poland 2013

Where snakes live, Cellar Gallery, Cracow, Poland 2013

Die Mannschaft, Krakauer Haus, Norymbergia, Germany 2012

Loh-koh-moh-tor, Zderzak Gallery, Cracow, Poland 2011

Mambo Spinoza, Zderzak Gallery, Cracow, Poland 2010

Painting Biennale, BWA-  Bielsko Biała, Poland 2007/2009

Science&Fiction, Zderzak Gallery , Cracow, Poland 2009

Vacations with ghosts, Zderzak Gallery , Cracow, Poland 2008

Fetish – Gołogórski Gallery, Cracow, Poland 2008

5 International Biennial of Miniature Art, Gaude Mater, Częstochowa, Poland 2008

Organic landscape, Gallery Mała BWA, Rzeszów, Poland 2007

Junge Polnische Kunst der Galerie P – Kanzlei Rotermund, Hamburg, Germany 2007

Project K3, BWA, Zamojska Gallery, Zamość, Poland 2007

3 Inernational Biennial Pastel, WTC Art Gallery, Rotterdam, Holland 2007

Young Artist – Young Art, Grodzka Gallery, Labirynt 2 Gallery, Lublin, Poland 2007

Figure, Pryzmat Gallery, Cracow, Poland 2006

Ways of creation, Art Fabrik Gallery, Wuppertal, Germany 2006

Painting, Podlaska Gallery, Biała Podlaska, Poland 2005

Between figuration and abstraction, Letnia Gallery, Kazimierz Dolny, Poland 2004